Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

"Δέσποτα Θεέ, Πάτερ παντοκράτωρ, Κύριε, Υιέ μονογενές, Ιησού Χριστέ, και Άγιον Πνεύμα, μία θεότης, μια δύναμις, ελέησόν με τον αμαρτωλόν και οίς επίστασαι κρίμασι σώσον με τον ανάξιον δούλον Σου˙ ότι ευλογητός εί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν" .....!!!!! Ευχή του Αγίου Μαρδαρίου,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου