Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΣΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΝ ΑΥΤΩΝ

Χαριλαος Στουραιτης 3 ώρες Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΝ ΑΥΤΩΝ. Ο Αληθινός και Μοναδικός Θεός υπάρχει με μία Ουσία - Φύσι και, τρία Πρόσωπα ή Υποστάσεις. Το κάθε Θείον Πρόσωπον φέρει όλην την Θείαν Φύσιν, στην οποίαν Κοινωνούν αρρήτως και ακατανοήτως ο Πατήρ,ο Υιός και το 'Αγιον Πνεύμα Εκτός από την Ουσίαν, οι Θείες Υποστάσεις Κοινωνούν και στα 'Ακτιστα Φυσικά Ιδιώματα,από τα οποία πηγάζει η σωτηρία των πιστών. Η Αποστολή - Πέμψις της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος είναι χαρακτηριστικόν της αίδίου Κοινωνίας των τριών Προσώπων,όπου σύμφωνα με τον Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν,αυτή η Πέμψις είναι άχρονος και έγχρονος. <<Διό μη μόνον παρά του Υιού,αλλά και παρά του Πατρός,και διά του Υιού πέμπεται,και παρ'εαυτού έρχεται φανερούμενον. Κοινόν γαρ έργον η αποστολή,δηλονότι η φανέρωσις του Πνεύματος.>>Ελλ.Πατρ.Τόμος 151.Σελ.766 Α. Εκεί που δεν υπάρχει Κοινωνία των Θείων Προσώπων είναι στο Υποστατικό Ιδίωμα τους. Ο Πατήρ , δηλαδή,μένει πάντοτε Πατήρ,ο Υιός πάντοτε Υιός και το 'Αγιον Πνεύμα πάντοτε 'Αγιον Πνεύμα. Σε όλα τ'άλλα, Κοινωνούν τα τρία Θεία Πρόσωπα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου