Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΘΗΒΑΙΚΗ ΦΩΝΗ

Χαριλαος Στουραιτης 3 ώρες ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ <<ΘΗΒΑ'Ί'ΚΗ ΦΩΝΗ>> Μετά την παρερμηνεία και διαστρέβλωση των Ιερών Κανόνων και των Πατερικών Κειμένων,που αφορούν στα Πρόσωπα και τις Προφητικές Οράσεις που εικονίζει η Ορθόδοξος Εκκλησία,τώρα,οι πρώην αδελφοί μας,ακόλουθοι των πέντε πρώην σχισματικών Επισκόπων,αμφισβητούν και την Θεοπνευστία των Πρακτικών των Αγίων Συνόδων. Οι εν λόγω πρώην Επίσκοποι και οι οπαδοί τους, με αφορμή τις εικόνες,δυστυχώς,<< πάτησαν την μπανανόφλουδα >> κατά το κοινώς λεγόμενον,την οποίαν <<πέταξαν>> συγκεκριμένα πρόσωπα που τους ήθελαν εκτός Εκκλησίας,με σκοπό στην συνέχεια ,αυτά τα πρόσωπα,να ιδιοποιηθούν αξιώματα και καταστάσεις. Παρά τις εκκλήσεις για προσοχή ,τελικώς,οι πέντε πρώην Μητροπολίτες, δεν απέφυγαν το να καταστούν σχισματικοί αλλά και αιρετικοί,παραχαράσσοντας πλήρως την Δογματική Αποκεκαλυμμένη Αληθεια περί των Ιερών Εικόνων. 'Ενα δείγμα αυτής της διαστρέβλωσης, είναι και το παρακάτω απόσπασμα από τα Πρακτικά των Αγίων Συνόδων,επιστολή του Αγίου Γρηγορίου Πάπα Ρώμης,το οποίον απηχεί το ίδιο Φρόνημα και Πιστεύω με εκείνο της Αγίας Ζ' Οικουμενικής Συνόδου, και το οποίον διασαφηνίζει ότι δεν είκονίζεται ο Θεός Πατήρ επειδή δεν έγινε ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Αυτό δηλοί το: << και ει εθεασάμεθα και εγνωρίζαμεν καθως τον Υιόν αυτού,κακείνον αν είχομεν ιστορήσαι και ζωγραφήσαι>>.Πρακτικά Συνόδων.Τόμος Γ' σελ.211. ΜΕΤΑΦΡΑΣΙ. Εάν βλέπαμε και γινόταν γνωστός σε μας ο Θεός Πατήρ,όπως έγινε με την Σάρκωση ο Υιός Του,τότε θα αγιογραφούσαμε και Αυτόν. Αυτό λέει το Θεόπνευστο Κείμενο του Αγίου Γρηγορίου,συμφωνώντας πλήρως με τον Δογματικό 'Ορο και τις οκτώ Πράξεις της Αγίας Συνόδου. Την πνευματική διολίσθηση των συγκεκριμένων πρώην αδελφών μας,έρχεται να την επιβεβαιώση και το <<Ανάθεμα Τρίς>> του σχετικού Κανόνος περί της Θεοπνευστίας των Πρακτικών των Συνόδων,ο οποίος αναγινώσκεται την Κυριακήν της Ορθοδοξίας απο το Συνοδικό. Παραθέτουμε μόνον το συγκεκριμένο,πρός το παρόν,από τα εκατοντάδες παρερμηνευμένα Αγιοσυνοδικά και Πατερικά κείμενα,και προσδοκούμε ταχεία πνευματική ανάνηψη απ'τους ίδιους. Από την <<ΘΗΒΑ'Ί΄ΚΗ ΦΩΝΗ>> <<Πρῶτον, τήν Ἐπιστολήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Ρώμης πρός τόν Αὐτοκράτορα λέοντα τήν ἀναβαθμίζουν ὡς Φωνήν τῆς Ἁγίας Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, μέ τό νά τήν παραθέτουν μετά τό ἐρώτημα, «Τί λέγει ὅμως ἡ Ἁγία Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος περί τῆς εἰκονίσεως τοῦ Θεοῦ Πατρός ἤ τῆς Ἁγίας Τριάδος»; Τό ὅτι ἡ Ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου εἶναι καταχωρημένη εἰς τά Πρακτικά τῆς Συνόδου δέν σημαίνει ὅτι ἀποτελεῖ μέρος τῶν Ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας αὐτῆς Συνόδου. Εἰς τά Πρακτικά καταχωρῶνται ὅλα τά διαθέσιμα κατά τήν συνεδρίασιν κείμενα, ἀκόμη καί τῶν ἐναντίων. Διά νά ἀποφεύγεται λοιπόν ἡ ἐπιχειρουμένη παραπλάνησις μέσῳ τῆς δημιουργίας ἐντυπώσεων, καλόν εἶναι νά γίνῃ κατανοητόν ὅτι ἡ διατύπωσις τοῦ Ἁγίου δέν ἀποτελεῖ εἰς τήν παροῦσαν περίπτωσιν διατύπωσιν Συνοδικοῦ Ὅρου. >> ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.<< Τοῖς ἀποβαλλομένοις τὰς τῶν ἁγίων πατέρων φωνὰς τὰς ἐπὶ συστάσει τῶν ὀρθῶν τῆς τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας δογμάτων ἐκφωνηθείσας Ἀ¬θανασίου, Κυρίλλου, Ἀμβροσίου, Ἀμφιλοχίου, τοῦ θεηγόρου Λέοντος πά¬πα (23) τῆς πρεσβυτέρας ῾Ρώμης, καὶ τῶν λοιπῶν, ἔτι δὲ ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ , τῆς τετάρτης τε φημὶ καὶ τῆς ἕκτης, μὴ κατα¬σπα¬ζο¬μένοις, ἀνάθεμα (γ΄).>>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου