Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΤΙ ΤΟΣΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟΝ ΧΩΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ


Επίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης

ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΕΥΡΗ ΜΙΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑΝ ΠΟΛΛΩΝ "ΔΙΑΤΙ ΤΟΣΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ;", ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΥΡΗ ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ...
ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΗ ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΟΙ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΘΕΣΑΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΝ ΣΤΟΧΟΝ ΤΩΝ ΝΑ ΥΠΑΓΑΓΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΚΗΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ, ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΑΚΟΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ, ΗΤΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΕΤΑΙ ΤΟ ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙΝ ΥΜΙΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΖΕΙΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΙΝ ...
ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΗ ΑΚΟΜΗ ΔΙΑΤΙ ΜΕΣΩ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ Ο ΠΑΠΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΔΙΩΚΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΝ ΤΡΟΠΟΝ, ΗΤΟΙ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΠΩΛΩΝΤΑΣ ΑΛΛΟΥΣ, ΕΞΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΙΡΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ "ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ" ΕΙΣ ΤΑ ΘΕΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ, ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΡΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΤΩΝ ....
ΕΒΑΛΑΝ ΣΤΟΧΟΝ ΝΑ ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, ΟΠΩΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΜΟΥΝ, ΞΕΧΝΩΝΤΑΣ ΟΤΙ "ΠΥΛΑΙ ΤΟΥ ΑΔΟΥ ΟΥ ΚΑΤΙΣΧΥΣΟΥΣΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ" ΚΑΙ ΕΚΑΜΑΝ ΚΑΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΗΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ, ΔΕΝ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΠΕΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΠΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΝ ΠΛΑΝΗΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΙΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΝΙ ΛΟΓΩ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΝ ΔΕΚΑΤΡΙΜΕΡΙΤΕΣ, ΗΤΟΙ ΟΥΝΙΤΕΣ.
Η ΔΕ ΠΡΟΣΦΙΛΗΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ (ΤΟΥΣ ΔΙΩΚΤΑΣ) ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ: ΕΙΝΑΙ Ο ΓΚΑΙΜΠΕΛΙΣΜΟΣ (ΛΕΓΕΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΨΕΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΙ ΘΑ ΜΕΙΝΗ), ΚΑΙ ΤΟ "ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ" ..

ΙΔΟΥ ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ:

"ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΕ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ"
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ, † Αρχιεπισκόπου Αθηνών

Περιεχόμενα
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

ΑΙ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΣ ΑΥΤΩΝ

11. Υπαγωγή των παλαιοημερολογιτικών ναών και μονών εις την πνευματικήν δικαιοδοσίαν των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων ή της Μονής Σινά.
Το άρθρον 39 παρ. 9 του ν. 590/77 «περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» προβλέπει ότι: «9-Ιεροί Ναοί, μετά ή άνευ μοναστικών αδελφοτήτων, ευρισκόμενοι εν τω χώρω της Εκκλησίας της Ελλάδος και μη υπαγόμενοι υπό την πνευματικήν δικαιοδοσίαν αυτής, δύνανται να καταστούν, διά χαριστικής δικαιοπραξίας των κυρίων αυτών, μετόχια Ι. Μονών των πρεσβυγενών Πατριαρχικών Θρόνων και της Ι. Μονής Σινά, μετά συγκατάθεσιν της δωρεοδόχου Μονής και έγκρισιν του επιχωρίου Αρχιερέως και της ΔΙΣ, αποκλειομένης της καθ' οιονδήποτε τρόπον εγκαταβιώσεως εις ταύτα Επισκόπων. Διά της ως άνω χαριστικής δικαιοπραξίας καθορίζονται αι προϋποθέσεις και οι όροι, ως και ο τρόπος διοικήσεως και λειτουργίας των εν λόγω μετοχίων». Είναι προφανές ότι η διάταξις αφορά εις τα ατύπως λειτουργούντα παλαιοημερολογιτικά μοναστήρια, και αποβλέπει εις την, διά της κανονικής οδού, νομιμοποίησιν αυτών ως και εις την απομάκρυνσιν εξ αυτών των παλαιοημερολογιτών «Αρχιερέων» των χρησιμοποιούντων αυτά ως ορμητήριά των. Η δυνητική προσφορά υπό της Εκκλησίας της λύσεως ταύτης συνιστά ασφαλώς υποχώρησιν αυτής εκ της μέχρι τούδε ακάμπτου στάσεώς της και δύναται να αξιολογηθή ως έμπρακτος απόδειξις μερίμνης διά την εντός του πλαισίου των Ι. Κανόνων ρύθμισιν του παλαιοημερολογιτικού ζητήματος. Σημειωτέον ότι η λύσις αύτη συνεζητείτο επί μακρόν είς τινας συντηρητικούς παλαιοημερολογιτικούς κύκλους, οι οποίοι προέβλεπον, ότι εάν η Εκκλησία της Ελλάδος απεδέχετο ταύτην, πολλοί των παλαιοημερολογιτών, όντες δυσηρεστημένοι εκ της ηγεσίας αυτών, θα την απεδέχοντο ασμένως και, χωρίς να απαρνηθώσι το παλαιόν εορτολόγιον, θα μετεπήδων εκ της παρανομίας εις την νομιμότητα. Αλλ' η ελπίς αυτών αύτη απεδείχθη φρούδη. Εξ όσων δυνάμεθα να γνωρίζομεν ουδείς των παλαιοημερολογιτών εποιήσατο χρήσιν της προσφερθείσης ευκαιρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου