Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΘΗΝΩΝ


Α. Ρωμαϊκή Εποχή
(έως το 395)

ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΘΗΝΩΝ


Πάυλος απόστολος εκ Ταρσού

1. Ιερόθεος................πρό του 52 μ.Χ.
2. Διονύσιος Α'........................ 52-96
3. Νάρκισσος........................117-138
4. Πούπλιος...........................161-180
5. Κοδράτος......................περί το 200
6. Λεωνίδας................................-250
7. Ολύμπιος......................................
8. Πιστός..........................περί το 325
9. Κλημάτιος....................4ος αιώνας

Β. Βυζαντινή Εποχή
(395-1204)

ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΘΗΝΩΝ

10. Μόδεστος...................περί το 431
11. Αθανάσιος Α'...................451-458
12. Ανατόλιος...................περί το 459
13. Ιωάννης Α΄..................5ος αιώνας
14. Ιωάννης Β΄..................περί το 680
15. Ανδρέας......................περί το 694
16. Θεοχάριστος...............περί το 702
17. Μαρίνος.....................περί το 704
18. Ιωάννης Γ΄..................περί το 714

732
Υπαγωγή στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπολεως
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

19. Γρηγόριος Α΄...............περί το 780
20. Αδαμάντιος.................περί το 810
21. Ιωάννης Δ'..................περί το 819
22. Θεοδόσιος...................9ος αιώνας
23. Υπάτιος.......................9ος αιώνας
24. Δημήτριος Α΄...............9ος αιώνας
25. Γερμανός Α΄(αρχιεπίσκοπος).......-841
26. Δημήτριος Β΄..................-846/857
27. Γαβριήλ Α'......................-858/860
28. Γρηγόριος Β΄...............................
29. Κοσμάς.......................................
30. Νικήτας Α΄................869/870-881
31. Σάββας Α΄...................περί το 881
32. Αναστάσιος...........................-889
33. Σάββας Β΄.............................-914
34. Γεώργιος Α΄..........................-922
35. Νικήτας Β΄............................-927
36. Κωνσταντίνος........................-965
37. Φίλιππος...............................-981
38. Θεοδήγιος.................περί το 1007
39. Μιχαήλ Α΄.................περί το 1030
40. Λέων Α΄..............................-1061
41. Λέων Β΄..............................-1069
42. Ιωάννης Ε΄................περί το 1087
43. Νικήτας Γ΄...........................-1103
44. Νικηφόρος................περί το 1112
45. Γεράσιμος...................................
46. Γεώργιος Β΄...........περί το 1156/7
47. Νικόλαος Α΄................1166-1172;

48. Μιχαήλ Β΄.................12ος αιώνας
49.Θεοφύλακτος..............12ος αιώνας
50. Γεώργιος Γ΄..............περί το 1172
51. Γεώργιος Δ΄........................-1180

Γ. Περίοδος Λατινοκρατίας
(1204-1456)
52. Μιχαήλ Γ΄....................1182-1222
53. Μελέτιος Α' .....μεταξύ 1275-1289
54. Λάζαρος....................περί το 1300
55. Νεόφυτος Α΄..............περί το 1336
56. Άνθιμος Α΄..........................-1366
57. Νικόδημος....................1371-.......
58. Δωρόθεος Α΄.............περι το 1387
59. Μακάριος Α΄...........περί το 1394/5
60. Γερβάσιος ................περί το 1432
61. Φαντίνος......................1440-1443
62. Θεόδωρος..................περί το 1453


Γ. Περίοδος Τουρκοκρατίας
(1456-1822)
63. Ισίδωρος...................περί το 1456
64. Δωρόθεος Β΄............περί το 1472
65. Άνθιμος Β΄...............περί το 1489
66. Νεόφυτος Β΄.............περί το 1492
67. Λαυρέντιος...................1528-1546
68. Κάλλιστος....................1550-1564
69. Σωφρόνιος Α΄...............1565-1570
70. Νικάνωρ.......................1574-1592
71. Θεοφάνης Α΄................1592-1597
72. Νεόφυτος Γ΄.................1597-1602
73. Σαμουήλ...............................1602
74. Ναθαναήλ.....................1602-1606
75. Άνθιμος Γ΄...................1606-1611
76. Κύριλλος Α΄.................1611-1619
77. Μητροφάνης.................1619-1620
78. Θεοφάνης Β΄................1620-1633
79. Σωφρόνιος β΄................1633-1636
80. Δανιήλ.........................1636-1665
81. Άνθιμος Δ΄...................1665-1676
82. Ιάκωβος Α΄...................1676-1686
83. Αθανάσιος Β΄...............1686-1699
84. Μακάριος Β΄................1689-1693
85. Άνθιμος Ε΄...................1693-1699
86. Κύριλλος Β΄.................1699-1703
87. Μελέτιος Β΄.................1703-1713
88. Ιάκωβος Β΄...................1713-1734
89. Ζαχαρίας......................1734-1740
90. Άνθιμος ΣΤ΄........1741-1756 το Α΄
91. Άνθιμος ΣΤ΄........1760-1764 το Β΄
92. Βαρθολομαίος.....1764-1771 το Α΄
93. Νεόφυτος Δ΄.................1771-1775
94. Βαρθολομαίος......1775-1780 το Β΄
95. Γαβριήλ Β΄...........................1781
96. Βενέδικτος............1781-1785 το Α΄
97. Αθανάσιος Γ΄........1785-1787 το Α΄
98. Βενέδικτος............1785-1797 το Β΄
99. Αθανάσιος Γ΄........1797-1799 το Β΄
100. Γρηγόριος Δ΄................1799-1820
101. Διονύσιος Β΄................1820-1823

Δ. Νεότερη Περίοδος
(1822-σήμερα)
102. Γρηγόριος Δ΄...............1827-1828
103. Άνθιμος Ζ΄..................1828-1833
Μονομερής ανακήρυξη Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος. (23 Ιουλίου 1833)
Σχισματική - μη κανονική κατάσταση μέχρι την 29η Ιουλίου 1850, οπότε και ήρθη το σχίσμα με την Απόδοση Αυτοκέφάλου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
104. Νεόφυτος Ε΄................1833-1861
105. Μισαήλ Δ΄...................1861-1862
106. Θεόφιλος.....................1862-1872
107. Προκόπιος Α΄...............1874-1889
108. Γερμανός Β΄.................1889-1896
109. Προκόπιος Β΄...............1896-1901
110. Θεόκλητος Α΄......1902-1917 το Α΄
111. Μελέτιος Γ΄.................1918-1920
112. Θεόκλητος Α΄......1920-1922 το Β΄

‘Αντικανονική ἀνύψωση της Μητροπόλεως Αθηνών σε Αρχιεπισκοπή (31 Δεκεμβριού 1923)

113. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος 1923 -1924

Χρυσόστομος Παπαδόπουλος Σχισματικός.  1924 – 1935

114. Γερμανός (Δημητριάδος) 1935
115. Ματθαῖος (ἀπό Βρεσθένης)1948-1950
116. Δημήτριος (Θεσσαλονίκης)1950-1957
117. ‘Αγαθάγγελος (ὁ ἀπό Τήνου)1957-1967
118. Ἀνδρέας 1967 (Τοποτηρητής ἀπό Πατρῶν) 1972 – 2005

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

Μελέτιος
Ματθαῖος

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΗΡΥΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου